Dokumentai

Viešosios įstaigos „Vilnius UNESCO literatūros miestas“ įstatai.

VšĮ Vilnius, UNESCO literatūros miestas

ruta@vilniusliterature.lt
marija@vilniusliterature.lt
+370 686 10981

Šv. Jono g. 11-16, LT-01123 Vilnius, Lietuva